Category Archives: Română

Limba română

Acustica

Acustica este știința interdisciplinară care se ocupă cu studiul tuturor undelor mecanice în gaze, lichide și solide, inclusiv vibraţii, sunete, ultrasunete şi infrasunete. Un om de știință care lucrează în domeniul acusticii este un acustician, în timp ce cineva care lucrează în domeniul tehnologiei acustice poate fi numit un inginer de sunet. Aplicaţiile acusticii sunt […]

Statica

(Exemplu unei pârghii în echilibru static. Suma forțelor și momentelor este zero.) Statica este ramura mecanicii care se ocupă cu analiza de sarcini (forțe și cupluri, sau “momente”), pe sisteme fizice în echilibru static, respectiv, într-o stare în care pozițiile relative ale subsistemelor nu variază în timp, sau unde componentele și structurile sale sunt la […]

Încălzirea globală este reală

National Geographic enumeră mai multe argumente în favoarea ipotezei încălzirii globale: Temperatura medie a crescut cu 0,8 grade Celsius în lume din 1880, mai acelerat în ultimele decade, conform Institutului Goddard pentru Studii Spaţiale al NASA Ultimele două decade din sec. XX au fost cele mai calde din ultimii 400 ani şi poate cele mai […]

Cvasiparticule

(Orice sistem, indiferent de cât de complicat este, are o stare de bază, împreună cu o serie infinită de stări excitate de energie mai mare.) În fizică, cvasiparticulele și excitațiile colective (care sunt strâns legate) sunt fenomene emergente care apar atunci când un sistem microscopic complicat, cum ar fi un solid, se comportă ca și […]

Sisteme fizice

În fizică, un sistem fizic este parte a universului fizic ales pentru analiză. Orice este în afara sistemului este cunoscut ca mediu, fiind ignorate efectele acestuia asupra sistemului. Complexitatea unui sistem fizic este egală cu probabilitatea de a se găsi într-un anumit vector de stare. Într-un sistem în care se deplasează corpuri fizice care cad […]

Frecarea

Frecarea este forța de rezistenţă a mișcării relative a suprafețelor solide, straturi de fluid, și elemente materiale glisante, una faţă de cealaltă. Există mai multe tipuri de frecare: Frecarea uscată se opune mișcării laterale relative a două suprafețe solide în contact. Frecarea uscată este împărţită în frecare statică (“sticţiune”) între suprafețele care nu sunt în […]