Category Archives: Română

Limba română

Entropia ca măsură a dezordinii

Definiția statistică a entropiei: Principiul lui Boltzmann In 1877, Boltzmann şi-a dat seama că entropia unui sistem poate fi legată de numărul de posibile “microstări” (stări microscopice) în concordanță cu proprietățile termodinamice. Să considerăm, de exemplu, un gaz ideal într-un recipient. O microstare este specificată prin pozițiile și impulsurile fiecărui atom constituent. Coerența ne cere […]

Entropia

Entropia termodinamică S, adesea numită simplu entropia în contextul chimiei și termodinamicii, este o măsură a cantității de energie într-un sistem fizic care nu pot fi utilizată pentru a produce lucru mecanic. Este, de asemenea, o măsură a dezordinii prezentă într-un sistem. Conceptul de entropie a fost introdus în 1865 de către Rudolf Clausius. El […]

Marea din noi (Tudor Gheorghe – În fiecare zi)

În fiecare zi, ne batem joc  De păsări, de iubire şi de mare,  Şi nu băgăm de seamă că, în loc,  Ramâne un deşert de disperare.  Ne amăgeşte lenea unui vis  Pe care-l anulăm cu-o şovăire;  Ne reculegem într-un cerc închis  Ce nu permite ochilor s-admire;  Ne răsucim pe-un aşternut posac,  Însinguraţi în doi, din […]

Temperaturi negative

(Scara universală SI de temperatură/răceală (1/kT)) La temperaturi scăzute, particulele au tendința de a trece la cele mai mici stări de energie. Pe măsură ce crește temperatura, particulele se mută în stări energetice din ce în ce mai înalte. Când temperatura tinde la infinit, numărul de particule în stările mai mici de energie și din […]

Măsurarea temperaturii

Capacitatea termică Temperatura este legată de cantitatea de energie termică sau căldură într-un sistem. Când se adaugă căldură la sistem, temperatura crește cu o valoare proporțională cu cantitatea de căldură adăugată. Constanta de proporționalitate se numește capacitatea termică și reflectă capacitatea materialului de a înmagazina căldura. Căldura este stocată într-o varietate de moduri, care corespund […]

Bazele teoretice ale conceptului de temperatură

Definiția temperaturii pe baza principiului zero În timp ce majoritatea oamenilor au o înțelegere de bază a conceptului de temperatură, definiția formală este destul de complicată. Inainte de a ajunge la o definiție oficială, să luăm în considerare conceptul de echilibru termic. În cazul în care două sisteme închise cu volume fixe sunt aduse împreună, […]