Category Archives: English

English language

Manualul investigatorului în criminalitatea informatică

Ghid introductiv pentru aplicarea dispozitiilor legale referitoare la criminalitatea informatica. Dezvoltarea tehnologică şi utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice a adus după sine şi o serie de riscuri. Dependenţa din ce în ce mai accentuată a agenţilor economici, a instituţiilor publice şi chiar a utilizatorilor individuali de sistemele informatice ce le gestionează în mare […]

Play Blackjack, by Nicolae Sfetcu

A short guide about how to play blackjack, blackjack variants, strategies, tournaments, card counting, advantage gambling techniques, terminology. The rules of casino blackjack are generally determined by law or regulation, which establishes certain rule variations allowed at the discretion of the casino. The rules of any particular game are generally posted on or near the […]

Ghid utilizarea calculatoarelor

Utilizarea calculatorului şi a serviciilor electronice – Ghid pentru funcţionarii publici Acest ghid se adresează funcţionarilor publici care utilizează calculatorul şi Internetul în activitatea lor. Scopul acestei lucrări este de a familiariza funcţionarii publici cu posibilităţile şi avantajele oferite de utilizarea calculatorului şi a internetului, inclusiv prin potenţialul guvernării electronice (e-Guvernare) pentru activitatea instituţiilor publice. […]

The Birds World, by Nicolae Sfetcu

Birds are among the most extensively studied of all animal groups. Hundreds of academic journals and thousands of scientists are devoted to bird research, while amateur enthusiasts (called birdwatchers or, more commonly, birders) probably number in the millions. Birds are categorised as a biological class, Aves. The earliest known species of this class is Archaeopteryx […]